UTI.PL - najtańsze domeny, szybki hosting, nowoczesne strony www

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa usługi doradczej:
Wsparcie w zakresie analizy oraz planowania usprawnienia procesów i narzędzi informatycznych skierowanych na wypełnienie luk procesowych związanych z występowaniem epidemii COVID-19.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa usługi doradczej:
Strategia rozwoju marki uti.pl, poprzedzona indywidualną analizą sytuacji, potrzeb i celów, w oparciu o elementy składowe.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020